28- Ấn phẩm trên máy bay – Trần Bá Ân

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Đơn
  • Tên tác phẩm: Ấn phẩm trên máy bay
  • Tác giả: Trần Bá Ân.
28- Ấn phẩm trên máy bay – Trần Bá Ân
28- Ấn phẩm trên máy bay – Trần Bá Ân

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE FASHION 176 SỐ PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ