2- Thiếu nữ Tày – Hoàng Văn Tuân

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa Tên tác phẩm: Thiếu nữ Tày. Tác giả: Hoàng Văn Tuân.  

05/06/2020 - Hạng mục Ảnh Bìa

1- Sắc thu Thác Bản Giốc – Hoàng Văn Tuân

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa Tên tác phẩm: Sắc thu Thác Bản Giốc Tác giả:Hoàng Văn Tuấn.  

05/06/2020 - Hạng mục Ảnh Bìa

Top 5 ảnh Bìa đẹp nhất – Hoàng Văn Tuân

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 Ảnh đoạt giải Chung kết Hạng mục Ảnh Bìa – giải Top 5 Tác phẩm: Chiều buông Tác giả: Hoàng Văn Tuân

28/12/2019 - Hạng mục Ảnh Bìa

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE FASHION 177 SỐ PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ